Chương trình khuyến mãi được áp dụng với những đơn hàng lớn.

Một số sản phẩm dù che nắng của Dù Minh Long như: Dù vuông lệch tâm, Dù tròn lệch tâm, Dù tròn đúng tâm, Dù gỗ…