Dù lệch tâm vuông 3mx3m cao cấp màu xanh biển

0907667003