Dù vuông 3mx3m màu đỏ đô ( mẫu cũ ngưng sản xuất )

0907667003