Dù vuông lệch tâm 2 tầng 2,5mx2,5m ( nhập khẩu )

0909365884