Dù vuông lệch tâm 3,5×3,5m ( Kiểu mới )

0907667003