Dù vuông lệch tâm 2 tầng 3mx3m ( kiểu mới )

0909365884