Dù vuông lệch tâm 2,5mx2,5m ( nhập khẩu )

0907667003